Podporujeme petíciu DSS Slatinka Lučenec

07.10.2014 12:55

  Milí priatelia,
  rodičia klientov Domova sociálnych služieb Slatinka v Lučenci Vás prosia o pomoc pri presadení rozhodnutia na realizáciu projektu pre ich deti so zdravotným   postihnutím. Zámerom tohto projektu je zlepšenie ich náročných životných podmienok. Projekt domova sociálnych služieb Slatinka v Lučenci podporuje poskytovanie komunitných sociálnych služieb pre ľudí so zdravotným postihnutím  a jeho cieľom je poskytovanie služieb v dôstojných podmienkach v komunite mesta Lučenec.
Predseda BBSK odmieta projekt podpísať. Z tohto dôvodu vznikla iniciatíva rodičov, ktorí chcú využiť svoje petičné právo a touto cestou presvedčiť predsedu BBSK o tom, že aj ľudia so zdravotným postihnutím majú právo na dôstojný život  a kvalitné sociálne služby.
V prílohe správy nájdete petíciu, z ktorej sa dozviete bližšie informácie o tejto iniciatíve.
Podpísané petičné hárky je potrebné zasielať  na adresu uvedenú na petičnom hárku do 4.11.2014.
Za každý podpis ďakujeme"

Petícia DSS Slatinka.pdf (154246)   Petičné hárky.pdf (203554)

Kontakt

Občianske združenie Dlaň Poštová adresa:
Ulica záhradná 193/14 ,98401 Lučenec
Slovakia
IČO: 37948831
Účet IBAN: SK6111000000002629036093
0903571531
ozdlanlc@gmail.com