DOBROVOĽNÍCKY PROGRAM PRE DSS A ZPB SLATINKA, LUČENEC

15.12.2011 06:27

DOBROVOĽNÍCKY PROGRAM PRE DSS A ZPB SLATINKA, LUČENEC

S  podporou Nadácie SPP rozbieha OZ DLAŇ dobrovoľnícky program pre DSS a ZPB Slatinka, Lučenec. V rámci tohto programu pripravujeme viacero aktivít, viacdňových stretnutí a aktivít pre ľudí s postihnutím a bez neho. V rámci realizácie projektu chceme prispieť k rozvoju dobrovoľníctva v meste Lučenec a s pomocou dobrovoľníkov pomôcť ľuďom so zdravotným znevýhodnením integrovať sa do spoločnosti. Projekt budeme realizovať do októbra 2012.

 

Za finančnú podporu ďakujeme nadácii SPP.

 

Kontakt

Občianske združenie Dlaň Poštová adresa:
Ulica záhradná 193/14 ,98401 Lučenec
Slovakia
IČO: 37948831
Účet IBAN: SK6111000000002629036093
0903571531
ozdlanlc@gmail.com